Klein & MBO - Dirty Talk(longer version)
Klein & MBO - Dirty Talk(longer version)
Klein MBO - More Dirty Talk
Klein & M.B.O. ‎-- Dirty Talk (European Connection)
Klein & MBO - Dirty Talk (USA European Connection Instrumental Mix)
Klein & M.B.O. - Dirty Talk (European Connection) Instrumental
Klein & M.B.O. - Dirty Talk (Italo-Disco on 7)
1 / 1