Yasuaki Shimizu - Kakashi - VinylWorld
Tracklist
Suiren
Kakashi
Kono Yoni Yomeri (Sono 1)
Semi Tori No Hi
Kono Yoni Yomeri (Sono 2)
Yume Dewa
Umi No Ue Kara
Utsukushiki Tennen
Videos
Yasuaki Shimizu - Kakashi.
Yasuaki Shimizu - Kakashi.