Baaba Maal - Djam Leelii - VinylWorld

Djam Leelii

Tracklist

Lamtooro
Loodo
Muudo Hormo
Salminanam
Maacina Tooro
Djam Leelii
Bibbe Leydy
Sehilam

Videos

Baaba Maal & Mansour seck: Djam Leelii

Baaba Maal & Mansour seck:  Djam Leelii
Baaba Maal & Mansour seck: Djam Leelii
Baaba Maal & Mansour Seck: Maacina Tooro
Baaba Maal & Mansour Seck: Maacina Tooro
Baaba Maal & Mansour Seck:  Lam Tooro
Baaba Maal & Mansour Seck: Lam Tooro
Baaba Maal & Mansour Seck: Bibbe Leydy
Baaba Maal & Mansour Seck: Bibbe Leydy
Baaba Maal & Mansour Seck:  Muudo Hormo
Baaba Maal & Mansour Seck: Muudo Hormo
Baaba Maal & Mansour Seck: Salminanam
Baaba Maal & Mansour Seck: Salminanam

Related Collections