Baaba Maal - Djam Leelii - VinylWorld
Tracklist
Lamtooro
Loodo
Muudo Hormo
Salminanam
Maacina Tooro
Djam Leelii
Bibbe Leydy
Sehilam
Videos
Baaba Maal & Mansour seck: Djam Leelii
Baaba Maal & Mansour seck: Djam Leelii
Baaba Maal & Mansour Seck: Maacina Tooro
Baaba Maal & Mansour Seck: Lam Tooro
Baaba Maal & Mansour Seck: Bibbe Leydy
Baaba Maal & Mansour Seck: Muudo Hormo
Baaba Maal & Mansour Seck: Salminanam