Sapo - VinylWorld

Sapo

Latin Jazz
Afro-Cuban Jazz

Albums

Sapo - Sapo - Album Cover
Sapo (1974)