Masahiko Togashi Masahiko Satoh Keiki Midorikawa | CPU